เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการเรียกออกต่างประเทศ

 

ลำดับ

ผู้ให้บริการเรียกออกต่างประเทศ

เลขหมายใช้งาน

ประเภทบริการ

1.

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

007

คุณภาพ

008

ราคาประหยัด

2.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

001

คุณภาพ

009

มาตรฐาน

009 ตามด้วย 00

ราคาประหยัด

100

ผ่านพนักงานของผู้ให้บริการ

3.

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด

004

มาตรฐาน

4.

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด

005

คุณภาพ

005 ตามด้วย 00

ราคาประหยัด

5.

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

006

คุณภาพ

006 ตามด้วย 00

ราคาประหยัด

6.

บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด

002

คุณภาพ

 

 

ข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2556