ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน (โครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่)

Fixed existing number

 

Prefix

Operator

Sum

Remain

Plan

AWN

BB

CAT

OTW
SBN

TNT

TOT

TRU

TUC

02

1,000

40,000

95,000

20,000
2,000

  0

4,780,000

4,000,000

300,000

9,238,000

762,000

10,000,000

03

3,000

31,000

32,000

0
0

1,000,000

2,202,000

0

 

74,000

3,342,000

6,658,000

10,000,000

04

0

24,000

21,000

0
0

470,000

1,656,000

  0

 

32,000

2,203,000

7,797,000

10,000,000

05

0

22,000

20,000

0
0

780,000

1,670,000

  0

 

29,000

2,521,000

7,479,000

10,000,000

07

0

27,000

22,000

0
0

525,000

1,181,000

  0

 

20,000

1,775,000

8,225,000

10,000,000

Sum all

4,000

144,000

190,000

20,000
2,000

2,775,000

11,489,000

4,000,000

455,000

19,079,000

30,921,000

50,000,000

 

 

 

ข้อมูล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

 

หมายเหตุ

AWN
=
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

BB

=

บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์

CAT

=

บมจ. กสท โทรคมนาคม

OTW
=
บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
SBN
=
บจ. ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค

TNT

=

บมจ. ทีทีแอนด์ที

TOT

=

บมจ. ทีโอที

TRU

=

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

TUC

=

บจ. ทรู ยูนิเวอร์เซล คอนเวอร์เจ้นซ์