ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน (โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่)

Mobile existing number

 

Prefix

Operator

Sum

Remain

Plan

ACES

AIS

AWN

CAT

DPC

DTN
REAL

TAC

TOT

TRM

080

4,880,000

 

 

2,040,000

 

2,980,000

9,900,000

100,000

10,000,000

081

20,000

5,530,000

280,000

870,000

2,970,000

210,000

120,000

10,000,000

0

10,000,000

082

3,060,000

70,000  

 

3,000,000

 

3,850,000

9,980,000

20,000

10,000,000

083

1,000,000

1,000,000

 

3,200,000

 

4,800,000

10,000,000

0

10,000,000

084

 

5,100,000

 

 

1,400,000

 

3,500,000

10,000,000

0

10,000,000

085

 

3,600,000

 

 

3,700,000

 

2,700,000

10,000,000

0

10,000,000

086

 

3,000,000

2,000,000

 

2,500,000

 

2,500,000

10,000,000

  0

 10,000,000

087

 

5,000,000

 

 

5,000,000

 

 

10,000,000

  0

 10,000,000

088

 

3,020,000

30,000

  1,590,000

 

3,460,000

 

1,700,000

9,800,000

200,000

 10,000,000

089

 

5,130,000

10,000

 

 

3,000,000

860,000

1,000,000

10,000,000

0

 10,000,000

Sum

20,000

39,320,000

40,000

4,940,000

870,000

0
0

30,270,000

1,070,000

23,150,000

99,680,000

320,000

 100,000,000

090
 
3,930,000
2,020,000
 
2,640,000
410,000
9,000,000
10,000,000
091
 
2,850,000
2,470,000
 
2,890,000
790,000
9,000,000
10,000,000
092
 
6,790,000
 
2,210,000
9,000,000
10,000,000
093
 
7,170,000
 
1,830,000
9,000,000
10,000,000
094
 
 
6,830,000
2,170,000
9,000,000
10,000,000
095
 
230,000
7,290,000
 
1,170,000
310,000
9,000,000
10,000,000
096
 
3,310,000
 
5,690,000
9,000,000
10,000,000
097
 
740,000
3,260,000
 
5,000,000
9,000,000
10,000,000
098
 
9,000,000
 
9,000,000
10,000,000
099
 
160,000
 
4,400,000
4,440,000
9,000,000
10,000,000

Sum

 

7,010,000
23,860,000
18,350,000
 
12,400,000
14,440,000 7,740,000 6,200,000 0 90,000,000 46,000,000

 100,000,000

Sum All 20,000 46,330,000
23,940,000
23,290,000
870,000
12,400,000
14,440,000 38,010,000 7,270,000
23,150,000
189,680,000
46,320,000
200,000,000

 

ข้อมูล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 หมายเหตุ

AWN
=
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

ACES

=

บจ. เอเซียส รีเยนเนล เซอร์วิส

AIS

=

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์

AWN
=
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

CAT

=

บมจ.กสท โทรคมนาคม

DPC

=

บจ. ดิจิตอล โฟน

DTN
=
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
REAL
=
บจ. เรียล ฟิวเจอร์

TAC

=

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

TOT

=

บมจ. ทีโอที

TRM

=

บจ. ทรู มูฟ