สรุปข้อมูลรวมการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน(ประจำที่และเคลื่อนที่)

Sum mobile and fixed

 

Prefix

Sum

Remain

Plan

02

0

10,000,000

10,000,000

03

3,342,000

6,658,000

10,000,000

04

2,203,000

7,797,000

10,000,000

05

2,521,000

7,479,000

10,000,000

07

1,775,000

8,225,000

10,000,000

08

99,680,000

320,000

100,000,000

09

63,160,000

36,840,000

100,000,000

Sum all

170,478,000

29,522,000

200,000,000

 

 

ข้อมูล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557